رزومه کاری

null

ردیف نام کارفرما نام پروژه تاریخ قرارداد
۱ دفتر فنی استانداری اجرای سیلبند رود بیله سوار ۱۳۶۳/۵/۴
۲ سرجنگلداری کل آذربایجان شرقی تکمیل ساختمان ایستگاه شامداران ۱۳۶۳/۸/۱
۳ دفتر فنی استانداری تکمیل سیلبند رود بیله سوار ۱۳۶۴/۵/۲۶
۴ اداره کل مخابرات آذربایجان شرقی اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی دفتر مخابراتی روستای نیاز ۱۳۶۵/۶/۱۱
۵ اداره کل مخابرات آذربایجان شرقی اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی دفتر مخابراتی روستای عنبران ۱۳۶۵/۸/۴
۶ اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی اجرای حصار و تاسیسات ایستگاه شامداران ۱۳۶۷/۸/۲۵
۷ اداره کل مخابرات آذربایجان شرقی اجرای کارهای ساختمانی و تاسیساتی دفتر مخابراتی هریس  ۱۳۶۸/۷/۱۵
۸  اداره کل مخابرات آذربایجان شرقی  اجرای کارهای ساختمانی و حصارکشی سردها  ۱۳۶۸/۷/۲۵
۹ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث مدرسه ۱۵ کلاسه دوزه کنان ۱۳۷۱/۵/۲۱
۱۰ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی ادامه احداث مدرسه ۱۵ کلاسه دوزه کنان ۱۳۷۲/۸/۱
۱۱ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی اجرای تاسیسات حرارتی مدرسه ۱۵ کلاسه دوزه کنان ۱۳۷۲/۱۲/۱۸
۱۲ اداره کل مخابرات آذربایجان شرقی دیوارکشی زمین مخابرات اهر و ورزقان ۱۳۷۳/۶/۹
۱۳ اداره کل منابع طبیعی آذربایجان شرقی احداث استخر ذخیره آب عون بن علی ۱۳۷۴/۱۱/۲۰
۱۴ بانک ملی ایران احداث ساختمان شعبه و منزل رییس بانک ملی شعبه نظرلو ۱۳۷۹/۱۰/۲۴
۱۵ بانک ملی ایران احداث بانک ملی شعبه مهربان ۱۳۸۱/۷/۲۸
۱۶ اداره کل آموزش فنی و حرفه ای آذربایجانشرقی تکمیل احداث مرکز آموزش فنی و حرفه ای هشترود ۱۳۸۲/۴/۲۵
۱۷ بانک رفاه کارگران احداث بانک رفاه شعبه مرند ۱۳۸۳/۸/۱
۱۸ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث مدرسه ۱۰ کلاسه ۷ تیر مهربان ۱۳۸۵/۷/۱۹
۱۹ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث مدرسه ۱۰ کلاسه نوبنیاد سراب ۱۳۸۶/۴/۱۹
۲۰ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث مدرسه ۱۲ کلاسه نواب صفوی اهر ۱۳۸۶/۷/۵
۲۱ بانک رفاه کارگران احداث بانک رفاه شعبه آذرشهر ۱۳۸۶/۸/۳۰
۲۲ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث سالن چند منظوره نوبنیاد مهربان ۱۳۸۶/۱۰/۱۸
۲۳  بانک رفاه کارگران  بهساری ساختمان شعبه مرکزی و اداره امور شعب آذربایجانشرقی  ۱۳۸۷/۶/۱۲
۲۴ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی احداث مدرسه ۱۲ کلاسه مسکن مهر آذرشهر ۱۳۸۹/۸/۸
۲۵ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی تخریب و بازسازی مدرسه استثنایی امید عجب شیر ۱۳۹۰/۶/۱۲
۲۶ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی اجرای مقاوم سازی مدرسه خاتم الانبیا بیلوردی ۱۳۹۱/۹/۱۱
۲۷ جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی اجرای تاسیسات تکمیلی پایگاه امداد شمالغرب کشور
(سعیدآباد)
۱۳۹۴/۴/۱۳
۲۸ جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی آماده سازی اولیه و شیب بندی تراس های خاکی اطراف سالن های پایگاه سعید آباد ۱۳۹۴/۱۲/۱۶
۲۹ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی ایجاد تاسیسات گرمایشی مدرسه ۱۲ کلاسه آیت ا… شهید صدوقی (دانش) اهر ۱۳۹۵/۹/۲۹
۳۰ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی تکمیل مدرسه ۳ کلاسه دیزج صفر علی ورزقان ۱۳۹۶/۷/۲۹
۳۱ اداره کل نوسازی مدارس آذربایجان شرقی تکمیل مدرسه ۶ کلاسه کلجاه اسکو ۱۳۹۷/۱۲/۲۷